Özetlerinizi en geç 5 Ağustos2020 tarihine kadar

kmkongresi@gmail.com

adresine mail olarak gönderiniz

DEĞERLENDİRME SÜRECİ

*Çift kör hakem değerlendirmesi süreci sonunda özetleri kabul edilen katılımcılara eposta yoluyla haber verilir. Bildiri sunumuna uygun görülmeyen özetlerin poster olarak sunulması önerilebilir. Bildiri sunumu yerine poster sunumu yapmayı tercih eden başvurular epostada bunu belirtmelidir.

Hakem değerlendirmesi sonuçlandıktan sonra (kabul/red) yazara derhal bilgi verilmektedir

International Congress on Culture&Civilization

All right are reserved © 2019 by İKSAD