Değerli Bilim İnsanları ve Sanatçı Camiası,

14-15 Mart 2021 tarihleri arasında İktisadi Kalkınme ve Sosyal Araştırmalar Derneği ve Üniversitesi  işbirliğinde IX. Uluslararası Kültür ve Medeniyet Kongresi, Trabzon ‘da bilimsel etkinliği düzenlenecektir.

Uluslararası Kültür ve Medeniyet Kongresi, ülkemizin ve dünya üzerinden kültürel, sanatsal ve medeniyet bağlamında kazanımları tanıtmak, nesilden nesle aktarmak, evrensel miraslarımıza sahip çıkacak bir bilinci oluşturmak ve  bu birikimi tanıtmak amacıyla disiplinlerarası yaklaşımlarla çalışma yapan tarafları ortak bir platformda buluşturan bir kongredir.

Kongremize, Sosyal Bilimler, Tarih, Kültür, Edebiyat, Arkeoloji, Sanat, Din Çalışmaları alanında çalışan bilim insanları ve araştırmacıları, özgün akademik çalışmalarla kongremize katkı sağlamaya davet ediyoruz.

Kongremize en az 5 farklı ülkeden davetli bilim insanı katılacak olup uluslararası statüde gerçekleşecektir. Katılımcı akademisyenler, sözlü veya poster sunumu kendileri tercih ederek katılım sağlayacaklardır. Kongrenin dili Türkçe ve Lehçeleri ve İngilizce’dir. Katılımcılar en fazla 3 (üç) bildiri ile kongreye katılabilir ancak sadece iki bildiri sunabilir. 

Kongrede sunulan bildirilerin özet metinleri veya tam metinleri yazarın isteğine bağlı olarak elektronik ortamda ISBN’li Kongre Bildiri Kitabında, tam ve özet metin olarak yayınlanacaktır. Katılımcının isteğine bağlı olarak gönderilen bildiri, anlaşmalı  uluslararası dergide (derginin şartlarını sağlayarak) makale olarak yayınlanabilecektir.

Sizleri Özbekistan’da görmekten mutluluk duyacağımızı belirtir, çalışmalarınızda kolaylıklar ve başarılar dileriz. 

 

Saygılarımızla…. 

International Congress on Culture&Civilization