KONGRE GEÇMİŞİ

1st. International Conference on Culture and Civilization- Mardin, Turkey

2nd. International Conference on Culture and Civilization- Cairo, Egypt (Al-Azhar University)

3rd. International Conference on Culture and Civilization-Mardin, Turkey

4th. International Conference on Culture and Civilization-Mardin, Turkey

5th. International Conference on Culture and Civilization-Antakya, Turkey

6th. International Conference on Culture and Civilization-New York, USA

7th. International Conference on Culture and Civilization-Şanlıurfa, Turkey (Harran University)

8th. International Conference on Culture and Civilization-Trabzon, Turkey

9th. International Conference on Culture and Civilization-Tashkent, Uzbekistan (Tashkent Chemical-Technological Institute)

 

 

Değerli Bilim İnsanları ve Sanatçı Camiası,

11-12 Ağustos 2021 tarihleri arasında İktisadi Kalkınma ve Sosyal Araştırmalar Derneği  X. Uluslararası Kültür ve Medeniyet Kongresi, Erzurum‘da bilimsel etkinliği düzenlenecektir.

Uluslararası Kültür ve Medeniyet Kongresi, ülkemizin ve dünya üzerinden kültürel, sanatsal ve medeniyet bağlamında kazanımları tanıtmak, nesilden nesle aktarmak, evrensel miraslarımıza sahip çıkacak bir bilinci oluşturmak ve  bu birikimi tanıtmak amacıyla disiplinlerarası yaklaşımlarla çalışma yapan tarafları ortak bir platformda buluşturan bir kongredir.

Kongremize, Sosyal Bilimler, Tarih, Kültür, Edebiyat, Arkeoloji, Sanat, Din Çalışmaları alanında çalışan bilim insanları ve araştırmacıları, özgün akademik çalışmalarla kongremize katkı sağlamaya davet ediyoruz.

Kongremize en az 5 farklı ülkeden davetli bilim insanı katılacak olup uluslararası statüde gerçekleşecektir. Katılımcı akademisyenler, sözlü veya poster sunumu kendileri tercih ederek katılım sağlayacaklardır. Kongrenin dili Türkçe ve Lehçeleri , Rusça ve İngilizce’dir. 

Kongrede sunulan bildirilerin özet metinleri veya tam metinleri yazarın isteğine bağlı olarak elektronik ortamda ISBN’li Kongre Bildiri Kitabında, tam ve özet metin olarak yayınlanacaktır. Katılımcının isteğine bağlı olarak gönderilen bildiri, anlaşmalı  uluslararası dergide (derginin şartlarını sağlayarak) makale olarak yayınlanabilecektir.

Sizleri Erzurum’da görmekten mutluluk duyacağımızı belirtir, çalışmalarınızda kolaylıklar ve başarılar dileriz. 

 

Saygılarımızla…. 

Organizasyon komitesi