DÜZENLEME KURULU

 

Prof. Dr. Ceyran MAHMUDOVA

Azerbaycan Devlet Kültür ve Sanat Üniversitesi Rektörü

KONGRE BAŞKANI

 

Doç. Dr. Sedagat ALİYEVA

Azerbaycan Devlet Kültür ve Sanat Üniversitesi

Bilim ve Yaratıcı İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı

DÜZENLEME KURULU BAŞKANI

 

DÜZENLEME KURULU ÜYELERİ

Prof. Dr. Gülşen ALİYEVA-KENGERLI

ADMİU`nun Uluslararası İlişkiler ve Eğitimden Sorumlu Rektör Yardımcısı

Prof. Dr. Sarash KONYRBAYEVA, Kazak State Pedagogy University

Prof. Dr. Minara DADAŞOVA

Azerbaycan Devlet Pedagoji Üniversitesi, Sanat ve Beden Eğitimi Fakültesi  Müzik ve Öğretim Teknolojisi Bölümü

Prof. Dr. Oğuz Karakaya

Selçuk Üniversitesi

Prof. Dr. Zemfira ABDULLAYEVA

Azerbaycan Devlet Pedagoji Üniversitesi, Sanat ve Beden Eğitimi Fakültesi Müzik ve Öğretim Teknolojisi Bölüm Başkanı

Doç. Dr. Chingiz RÜSTEMOV

Azerbaycan Devlet Pedagoji Üniversitesi, Sanat ve Beden Eğitimi Fakültesi  Güzel Sanatlar ve Öğretim Yöntemleri Bölüm Başkanı

Doç. Dr. Laçın HASANOVA

Azerbaycan Devlet Pedagoji Üniversitesi, Sanat ve Beden Eğitimi Fakültesi dekanı

Doç. Dr. Nigar RÜSTEMOVA

ADMİU`nun Akademik İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı

Doç. Dr. Sedagat ALİYEVA

ADMİU`nun Bilim ve Yaratıcı İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı

Doç. Dr. Vasif ADILOV

ADMİU`nun  Kültüroloji Fakültesi Dekanı

Dr. Öğr. Üyesi Elif Özdoğlar

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi M. Nuri Parmaksız

Selçuk Üniversitesi

Öğr. Gör. Dr. Nuran Ayaz

Selçuk Üniversitesi

Öğretim Üyesi, Onurlu Sanat İşçisi, Azerbaycan Sanatçılar Birliğinin üyesi  Elman CAFEROV

Nahçıvan Devlet Üniversitesinin İncesenet fakultesi

Onurlu Sanatçı, Azerbaycan Sanatçılar Birliğinin üyesi Cavit İSMAYILOV

Nahçıvan Devlet Üniversitesinin İncesenet fakultesi dekanı

Arş. Gör. Turgut Kalay - Kütahya Dumlupınar Üniversitesi

Siddike HACIYEVA

Nahçıvan Devlet Üniversitesinin İncesenet fakultesinin  Güzel Sanatlar Öğretmenliği Bölüm Başkanı

 

BİLİM KURULU ÜYELERİ

 

Prof. Dr. Arif Gök - Kütahya Dumlupınar University

Prof. Dr. Hacer HUSEYONA - Azerbaijan Pedagogy University

Prof. Dr. Jamoldinova Odinakhon  Rasulovna - UZSWLU - Uzbek State World Languages University

Prof. Dr. Minara DADAŞOVA - Dean of Azerbaijan State Pedagogical University

Prof. Dr. Mubariz SÜLEYMANLI - Azerbaijan State University of Culture and Arts

Prof. Dr. Mustafa TALAS - Ömer Halisdemir University

Prof. Dr. Oğuz Karakaya - İzmir Katip Çelebi Üniversitesi

Prof. Dr. Ömer Özden - Selçuk Üniversitesi

Prof. Dr. Osman Şan - Kütahya Dumlupınar Üniversitesi

Prof. Dr. Zemfira ABDULLAYEVA - Dean of Azerbaijan State Pedagogical University

Assoc. Prof. Dr. Amiraliyev Semetey Manasovich - Osh State University

Assoc. Prof. Dr. Aslan HALİLOV - Azerbaijan State University of Culture and Arts

Assoc. Prof. Dr. C.Vijai - Vel Tech Rangarajan Dr. Sagunthala R&D Institute of Science and Technology- India

Assoc. Prof. Dr. Chingiz RÜSTEMOV - Azerbaijan State Pedagogical University

Assoc. Prof. Dr. Ellada HÜSEYNOVA - Azerbaijan State University of Culture and Arts

Assoc. Prof. Dr. Gulshan GAFAROVA - Azerbaijan State University of Culture and Arts

Assoc. Prof. Dr. Haleddin SOFİYEV - Azerbaijan State University of Culture and Arts

Assoc. Prof. Dr. İrade HALİLOVA - Azerbaijan State University of Culture and Arts

Assoc. Prof. Dr. Ivaylo Staykov - New Bulgarian University, Sofia, Bulgaria

Assoc. Prof. Dr. Laçın HASANOVA - Dean of Azerbaijan State Pedagogical University

Assoc. Prof. Dr. Sayali GULİYEVA - Azerbaijan State University of Culture and Arts

Assoc. Prof. Dr. Togaev TULKIN - Tashkent State Language and Literature University named after Alisher Navoi

Assoc. Prof. Dr. Yegana EYVAZOVA - Azerbaijan State University of Culture and Arts

Assist. Prof. Dr. Çağrı Yalçın - Kütahya Dumlupınar University

Assist. Prof. Dr. Dipanwita Pal - Galsi Mahavidyalaya West Bengal, India

Assist. Prof. Dr. Eray Şahbaz - Kütahya Dumlupınar University

Assist. Prof. Dr. M. Nuri Parmaksız - Selçuk University

Lect. Dr. Nuran Ayaz - Selçuk Üniversitesi

Lect. Sayavush MEHİŞOV - Azerbaijan State University of Culture and Arts